« » ( 3, 4, 2009)

| |  | (PDF-, 8Mb)

.

 • ..    . sinitsin@dol.ru

.

 • ..    . oushmaev@ipiran.ru
 • ..    , artem@ac.ibrae.ru

.

 • ..    . agglar@yandex.ru

: .

 • ..    . . . , nubigena@hotmail.com
 • ..   . vshorgin@ipiran.ru
 • ..   . sshorgin@ipiran.ru

Er(t)|G|1.

 • ..    . . . , o.petrova@inbox.ru
 • . .    . . . ; , ushakov@akado.ru

- , .

 • ..    . .. , margarita.gaponova@gmail.com
 • . .   . .. , ishevtsova@cs.msu.su

-.

 • ..   . .. , , artem.v.markin@mail.ru

.

 • ..    -, , bor-cher@yandex.ru

.

 • ..    , kfipiran@yandex.ru
 • ..    , avkolesnikov@yandex.ru
 • ..    , ser-list-post@yandex.ru

, .

 • ..    . iz_ipi@a170.ipi.ac.ru